Plastindustrin har i mångas ögon en ganska stor miljöpåverkan. Men använd i rätt applikationer är plast faktiskt energi och miljöeffektivt i förhållande till många andra material, plast är stark, lätt och återvinningsbar.

Vi har en omfattande produktion av detaljer där vi producerar med 30-100 % återvunnet material, även om huvuddelen av produktionen fortfarande sker med nyvara. Vi har även produkter som delvis är fyllda med träfiber, kokosfiber och hampafiber.

Materialspill återvinns till 90-95% i fabriken genom recirkulation, resterande lämnas för energiåtervinning.

Vi använder energisnål utrustning för processkylning. Vid nyinvesteringar strävar vi efter den mest energisnåla utrustningen. Våra senast köpta formsprutor är helelektriska eller hybrid. Dessa förbrukar endast ungefär hälften så mycket energi i förhållande till en konventionell formspruta. All belysning i fabriken är bytt till LED viket sparar mycket energi.

Men det finns alltid anledning att minska sin påverkan, därför försöker vi i vårt dagliga arbete tänka på vad vi kan göra. Vissa saker som att släcka lyset där vi inte arbetar kanske inte märks så mycket men vi tror att även de små sakerna gör skillnad.

Formsprutning är trots allt en relativt energikrävande verksamhet, för att minska vår miljöbelastning använder vi endast miljömärkt el.