Plastindustrin

Plastindustrin har i mångas ögon en ganska stor miljöpåverkan. Men plast är faktiskt ganska miljöeffektivt rätt använd i förhållande till många andra material, plast är stark, lätt och återvinningsbar. Men det finns alltid anledning att minska sin påverkan, därför försöker vi i vårt dagliga arbete tänka på vad vi kan göra. Vissa saker som att släcka lyset där vi inte arbetar kanske inte märks så mycket men vi tror att även de små sakerna gör skillnad.

Materialspill återvinns till 90-95% i fabriken genom recirkulation, resterande lämnas för energiåtervinning. Vi använder energisnål utrustning för processkylning. Vid nyinvesteringar strävar vi efter den mest energisnåla utrustningen. Våra senast köpta formsprutor är en helelektrisk och en hybrid. Dessa förbrukar endast ungefär hälften så mycket energi i förhållande till en konventionell formspruta.

Formsprutning är trots allt en relativt energikrävande verksamhet, framförallt behövs mycket el, för att minska vår miljöbelastning använder vi endast miljömärkt el.

Våra kunder

Vi har en stor bredd på kunder vilket tvingar oss att vara duktiga på många olika termoplaster.

Vi tillverkar medicinsk utrustning, biltillbehör, leksaker, give aways, detaljer åt tillverkande industrin m.m.

Förutom formsprutning utför vi också montering, packning och ultraljudssvetsning.

Vi kan dessutom tillhandahålla tryck, lagring, m.m.

 

  • Formsprutning
  • Silikontätningar
  • 3D-utskrifter
  • Legotillverkare
  • Hög kvalité
  • Rimliga priser
  • Erfarenhet av många material
  • Allt från leksaker till medicinsk utrustning
  • Korta och långa serier
  • Nära till Stockholm
Silikontätningar

Silikonen appliceras med en fyraxlig robot som har arbetsytan 510×510 mm. Silikonet kan läggas i fria former och tredimensionellt. Repeterbarheten är mycket god. Ofta uppnås en betydligt bättre tätning än med andra metoder framförallt vid ”besvärliga” geometrier. Det går naturligtvis även utmärkt att lägga på metall, textil mm.

Exempel på tillämpningar är O-ringsersättning, försegling och limapplicering.
Det finns ett stort urval av silikoner att välja mellan för olika applikationer.

Vi applicerar framför allt på eget formgods men tar även in externa uppdrag.