Våra kunder

Vi har en stor bredd på kunder vilket tvingar oss att vara duktiga på många olika termoplaster.
Vi tillverkar medicinsk utrustning, biltillbehör, leksaker, give aways, detaljer åt kemisk teknisk och tillverkande industrin m.m.
Förutom formsprutning utför vi också tampotryck både inline och manuellt, montering, packning och ultraljudssvetsning.

Vi formsprutar i maskiner mellan 22-200 ton, detaljer upp till 500 g.

 • Formsprutning
 • Tampotryck
 • Silikontätningar
 • 3D-utskrifter
 • Legotillverkare
 • Hög kvalité
 • Rimliga priser
 • Lång samlad erfarenhet
 • Erfarenhet av många material
 • Allt från leksaker till medicinsk utrustning
 • Korta och långa serier
 • Nära till Stockholm
Detta är Detus Formplast AB

Plastindustrin har i mångas ögon en ganska stor miljöpåverkan. Men plast är faktiskt ganska miljöeffektivt rätt använd i förhållande till många andra material, plast är stark, lätt och återvinningsbar. Men det finns alltid anledning att minska sin påverkan, därför försöker vi i vårt dagliga arbete tänka på vad vi kan göra. Vissa saker som att släcka lyset där vi inte arbetar kanske inte märks så mycket men vi tror att även de små sakerna gör skillnad.

Materialspill återvinns till 90-95% i fabriken genom recirkulation, resterande lämnas för energiåtervinning. Vi använder energisnål utrustning för processkylning. Vid nyinvesteringar strävar vi efter den mest energisnåla utrustningen. Våra senast köpta formsprutor är en helelektrisk och en hybrid. Dessa förbrukar endast ungefär hälften så mycket energi i förhållande till en konventionell formspruta.

Formsprutning är trots allt en relativt energikrävande verksamhet, framförallt behövs mycket el, för att minska vår miljöbelastning använder vi endast miljömärkt el.